kontakt

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 36
44-200 Rybnik

tel.: (32) 423 78 30

e-mail: sekretariat@zok2.pl

Konto Bankowe: Bank PKO BP S.A. 29 1020 2472 0000 6102 0018 6163

NIP 642-10-03-909, REGON 272256266
KRS 0000089014 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 170.000,00 zł