oferta

Projektowanie systemów odmetanowania

stacji odmetanowania, rurociągów odmetanowania, odmetanowania ścian i wyrobisk przygotowawczych

Odmetanowanie wyprzedzające

w rejonach eksploatacyjnych i w górotworze nieodprężonym

Montaż stacji odmetanowania

na powierzchni, w wyrobiskach dołowych

Utrzymanie ruchu odmetanowania

ciągłe bezpieczne, fachowe

Remonty stacji odmetanowania

sprężarek, pomp wodokrężnych, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń odmetanowania

Wiercenie otworów metanowych

z powierzchni, w wyrobiskach dołowych

Wiercenie otworów geologicznych

poszukiwawczych, badawczych, hydrogeologicznych, zabezpieczających

Wiercenie otworów technicznych i technologicznych

wielkośrednicowych, odwadniających, podsadzkowych i innych

Wiercenie powierzchniowe

geotechniczne, piezometryczne, studzienne

Wiercenie rdzeniowe

dla określonego profilu geologicznego techniką wrzutową - 100% zysku z rdzenia

Odmetanowanie pokładów węgla

przy eksploatacji ścian metodą otworową o efektywności 40 - 60%

Wyprzedzające drążenie wyrobisk

oraz w rejonach nienaruszonych eksploatacją

Wiercenie otworów kierunkowych

"z wyrobiska do wyrobiska" o długości do 300 m

Wiercenie otworów kierunkowych

sterowanych