certyfikaty

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania (wg Norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), który obejmuje projektowanie i realizację robót górniczych w zakresie:

  • drążenia, zabudowy i rewitalizacji wyrobisk,
  • usług wiertniczych i odmetanowania,
  • montażu, demontażu oraz napraw sieci, instalacji, maszyn i urządzeń,
  • projektowania, budowy, obsługi powierzchniowych i dołowych stacji odmetanowania.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów korzystających z usług „ZOK II” Sp. z o.o. przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnianie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Posiadamy również certyfikat dotyczący procesów spawania wg normy PN EN ISO 3834-2 2007, który obejmuje produkcję sprzętu i osprzętu wiertniczego a także produkcję konstrukcji spawanych.

Pozyskaliśmy także certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na stalowe elementy konstrukcyjne wg normy EN 1090-1:2009+A1:2011